Istoric

Renovarea Aşezământului Românesc din Budapesta

2008

          Înființată în urma dorinței lui Emanuil Gojdu exprimată prin testamentul său din 4 noiembrie 1869, Fundația Gojdu avea menirea de a asigura burse de studii studenților români ortodocși din Transilvania și Ungaria, pentru a contribui la ridicarea națiunii române prin educație și cultură.

          Pentru înfăptuirea acestui deziderat, Fundația a construit curțile Gojdu și din banii obținuți din încasarea chiriilor a finanțat bursele. Din 1900, Fundația a pus la dispoziția comunității ortodoxe românești din Budapesta un spațiu în care să se oficieze Sfintele Slujbe, deoarece comunitatea rămăsese fără biserică. În paraclisul astfel amenajat se slujește neîntrerupt din anul 1900 și a devenit sufletul comunității românești din Budapesta.

2009-2012

          Curțile Gojdu au fost naționalizate de statul maghiar și date în administrarea Primăriei Sectorului VII din Budapesta. După anul 1989, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria a reușit să redobândească în instanță clădirea din strada Hollo nr.8, unde funcționează paraclisul. Aceasta este singura dintre clădirile ridicate de Fundația Gojdu care a fost retrocedată, și aceasta într-o stare avansată de degradare, celelalte clădiri fiind vândute de statul maghiar unor firme particulare care le-au renovat și le-au transformat într-unul dintre cele mai frecventate locuri din centrul Budapestei.

2013

          După restituirea imobilului din strada Hollo nr.8, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria s-a străduit să restaureze clădirea, dar acest proces a devenit unul de durată, având în vedere posibilitățile financiare reduse ale comunității românești budapestane și ale Episcopiei.